რეკლამა საიტზე

რეკლამა საიტზე

gasatishad dachiret

Close [X]

qartul-inglisuri%20targmani - File in Best File Archive

Result for File qartul-inglisuri%20targmani -s

TRANSLATE.GE :: Georgian English - English Georgian online ... http://www.translate.ge/ Georgian English and English Georgian online dictionary.
targmani qartul-inglisur enaze (Georgian>English) - MyMemory http://mymemory.translated.net/en/Georgi...mani-qartul--inglisur-enaz targmani qartul-inglisur enaze, you will never know, Georgian, English US, Translation, human translation, automatic translation. ... qartul inglisuri targmani ...
qartul rusuli targmani (Georgian>Russian) - MyMemory - Translated http://mymemory.translated.net/en/Georgi...sian/qartul-rusuli-targman qartul rusuli targmani, zdrast, Georgian, Russian, Translation, human translation, automatic translation.
Inglisuris targmna ... - Georgian - English Translation and Examples http://mymemory.translated.net/en/Georgi...inglisuris-targmna-qartula inglisuris targmna qartulad, pointing, Georgian, English US, Translation, human translation, automatic translation.
leqsikoni DICTIONARY https://tsu.ge/data/image_db_innova/GEOR...-ENGLISH%2520DICTIONARY.pd winamdebare xuTenovani (qarTul-megrul-lazur-svanur-inglisuri) leqsikonis ga- mocema ganxorcielda samxreT kavkasiaSi Sveicariis TanamSromlobis ofisis ...
მარჯორი უორდროპის მოგვიანებით მიკვლეული თარგმ - ილიას ... http://iliauni.edu.ge/uploads/other/1/1441.pdf gadaRebac Tu xeliT gadawerac moxerxda qarTul xelnawerTa kvlevis dros. naSromis ZiriTad ... istoriis~, (Malan 1866) inglisuri Targmani komentarebiTurT.
gasworebuli leqsikoni - YouTube https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dbuc8_yuHOXM 18 მაისი 2010 ... va salome :D beji rato ar giketia? . Read more. Show less. 1. Comment failed to post. Cancel. Autoplay When autoplay is enabled, a suggested ...
inglisuri enis gakvetili - YouTube https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DViM4xa1tctc Feb 3, 2009 ... au ra inglisuri sheuberes :D . Read more ... aseti inglisuris gakvetili mec minda martalia cota uazrobaa tumca ase kargad viswavli inglisurs .
დიდი გამყინვარება 2- გლობალური დათბობა Ice Age- The Meltdown http://qartulifilmebi.com/films/272--2-i...2-ice-age-the-meltdown.htm targmna, berdznuli, inglisuri, leqsikoni.ge, valutis, targmna. com, seqsis naxva qartulad, qartul, www, amazonidan, saitebi, qalis, seqsis, turqul qartuli targmani,  ...
qarTul-sazRvargareTuli literaturuli urTierTobebis kvlevis istoria ... http://kartvfund.org.ge/upload/file/monografia.pdf dasavleT evropis qveynebidan – qarTul-germanuli, qarTul-inglisuri,. qarTul- Cexuri da ... Zveli qarTuli Targmani da sxva mravali. arabuli saistorio wyaroebi ...

OPEN/CLOSE